• Published Date: 17/12/2019
  • by: UNDP

“การขยายความคิดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้” IKAN TEAM นิสิตสิงห์ดำที่ทำให้การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยแอปฯ IKAN

เมื่อการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นเรื่องอ่อนไหว จนบางคนไม่อยากจะข้องเกี่ยวหรือบางคนถึงกับละเลยเรื่องนี้ไปเสียด้วยซ้ำ แต่ในความจริงแล้ว การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน และประชาชนควรมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม และเคารพในความแตกต่างทางความคิดของกันและกัน

เราชวนมาคุยกับทีม IKAN ผู้ชนะอันดับ 3 จากงาน Youth Co:Lab Thailand 2019 ภายใต้หัวข้อ  ‘Embrace Diversity’ หรือ ‘เข้าใจความแตกต่างหลากหลาย’ สี่นิสิตสิงห์ดำอย่าง รชตวรรณ แฝงยงค์ (แพร) อรยา เสน่หา (แอม) วิศัลย์ศยา ศรีเชลียง (เตย) และ ปุณณภา ยศวริศ (โรส) จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เชื่อมั่นว่า “การเมืองนั้นคือชีวิตประจำวันและอยู่ในทุกที่ และต้องการที่จะสร้างคุณค่าให้กับทุกความเห็น” จึงรวมตัวกันคิดค้น IKAN ซึ่งเป็น Online Debate Communication Platform พื้นที่รับฟังและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ของคนไทย

 

‘การขยายความคิดนำไปสู่การเปลี่ยนสังคม’ แรงบันดาลใจจุดประกายฝัน

ทีม IKAN ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิด ‘Enlightenment’ ของ ‘Immanuel Kant’ ที่เชื่อว่า “การขยายความคิด” สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ ซึ่งการแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมสามารถขับเคลื่อนสู่การพัฒนาได้ในอนาคต

IKAN : พวกเรามองว่า การเมืองนั้นคือชีวิตประจำวันและอยู่ในทุกที่ จึงต้องการสร้างคุณค่าให้กับทุกๆ ความเห็น และร่วมผลักดันให้คนกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นแม้แต่เรื่องเล็กๆ ในชีวิตประจำวันหรือปัญหาโลกแตก เช่น การถกเถียงว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน เราต้องการที่จะสนับสนุนให้คนกล้าแสดงความคิดเห็นตั้งแต่ในเรื่องเล็กๆ เพื่อนำไปสู่ความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ใหญ่ขึ้นค่ะ

แล้วถ้าใช้แนวคิด Enlightenment มองกลับมายังสังคมไทยจะพบว่า การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ของประชาชนนั้นยังมีข้อจำกัดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นความกังวลในการพูดความคิดของตัวเอง หรือคิดว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องไกลตัวและเข้าถึงยาก ทำให้ประชาชนทั่วไปยังไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันจะมีช่องทางโซเชียลมีเดียให้แสดงออกทางความคิด แต่เรายังขาดช่องทางการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลอยู่มาก เพราะความคิดเห็นส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเป็น hate speech หรือไม่ได้ก่อให้เกิดการผลักดันอย่างแท้จริงในสังคม

 

 เริ่มต้นทำงานจากการทำความเข้าใจปัญหา ส่งต่อกระบวนการ Design Thinking และ Gamification 

IKAN : เราเริ่มต้นทำงานจากการที่ทีมมาพูดคุยถึงปัญหาที่ทำให้คนทั่วไปเข้าไม่ถึงการเมือง หรือไม่อินกับเรื่องการเมือง ซึ่งเราได้ตั้งคำถามว่า ทำอย่างไรให้วัยรุ่นรวมถึงคนทั่วไปรู้สึกสนุกมากขึ้นเมื่อพูดถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเราได้ประยุกต์ใช้กระบวนการ Design Thinking เข้ามาในการออกแบบเครื่องมือ จากการเริ่มต้นทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มวัยรุ่น เพื่อรวบรวม insight ต่างๆ ที่ทำให้คนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น อีกทั้งเรายังได้หาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจภาพใหญ่มากขึ้น รวมถึงหยิบ Gamification หรือการออกแบบให้สนุกเหมือนกับเล่นเกมมาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน สร้างอวตารแทนผู้เล่น หรือเพิ่มลูกเล่นต่างๆ ลงไปค่ะ

จากนั้นเราเสนอไอเดียกันภายในทีมและหยิบทฤษฎี Enlightenment ของ Immanuel Kant มาปรับใช้ จนกระทั่งได้พัฒนาไอเดียออกมาเป็น prototype เพื่อให้เพื่อนและอาจารย์ในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลองเล่น และให้ความคิดเห็นว่าควรพัฒนาอย่างไร ทำให้ทีมของเราได้แง่คิดใหม่ๆ รวมถึงได้ประเด็นต่างๆ ที่ควรคำนึงถึงให้มากขึ้น เช่น เรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้ เรื่องการดูแลการใช้แพลตฟอร์มไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนนำไปสู่ hate speech ซึ่งทำให้เราได้นำความคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป จนสุดท้ายนำเสนอไอเดียต่อ Youth Co:Lab Thailand ในปีนี้ค่ะ

 

ลดความเหลื่อมล้ำ และสังคมสงบสุข คือหลักการ SDGs ที่เลือกใช้

IKAN : พวกเราต้องการบรรลุ SDGs ในเป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ และเป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก โดยโครงการของเรามีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนบนหลักของความไม่แบ่งแยก ที่จะช่วยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือปัญหาต่างๆ โดยไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นใคร อายุเท่าไหร่ ทำงานอะไร ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ รวมถึงไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่น คือเราต้องการให้การแสดงความคิดเห็นนี้เป็นไปเพื่อการเปิดมุมมองนำสังคมไทยไปสู่ยุคแสงสว่างแห่งปัญญา (Enlightenment) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชนและนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ทุกคนจะได้รับสิทธิและเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมกัน จนความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นลดลง และหวังว่ามันจะหมดไปในที่สุด

 

เพราะการเมืองคือเรื่องใกล้ตัวทุกคน

IKAN : การเมืองไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเราเลย เพราะรัฐนั้นเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตาย รวมถึงเรื่องนโยบาย โครงการ สวัสดิการต่างๆ ที่รัฐดำเนินการมาก็มีที่มาจากความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาในสังคมไทย ดังนั้นหากเราตระหนักรู้ได้ว่า มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทั้งปัญหาใหม่หรือปัญหาเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เราก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดวิธีแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆ แล้ว ยังทำให้การแก้ปัญหานั้นถูกจุดและครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศเราต่อไป หากพวกเขาได้รับการปลูกฝังและตระหนักถึงการเมืองตรงนี้ ประเทศเราจะสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปได้

 

ภาพเมืองไทยในอนาคต ผ่านสายตานิสิตสิงห์ดำ

IKAN : พวกเรามีความคาดหวังที่จะนำทฤษฎีปรัชญาทางรัฐศาสตร์ที่ปกติจะเป็นเพียงนามธรรมมาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ ผ่านการสร้าง online community platform นี้ขึ้น และยังคาดหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น เราเชื่อว่าการที่ได้เริ่มต้นคุยกันอย่างมีเหตุผล แม้ว่าจะเริ่มต้นจากการถกเถียงกันในประเด็นปัญหาเล็กๆ รอบตัว ท้ายที่สุดแล้วจะเกิดการตกตะกอนทางความคิดจนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศได้ รวมถึงเราต้องการที่จะขจัดการแสดงความคิดเห็นที่มุ่งแต่จะสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) เราอยากเห็นสังคมไทยพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์กันอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ค่ะ

 

แรงกระตุ้นเพื่อเปลี่ยนสังคม คือความรู้สึกที่ได้รับจาก Youth Co:Lab Thailand 2019

IKAN : เรารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ค่ะ ทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่หลากหลาย และได้แลกเปลี่ยนความคิด รวมถึงได้รับความรู้ใหม่ๆ จากทั้งผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่น และพี่เจ้าหน้าที่จัดงาน เรายังได้รับแรงกระตุ้นจากการพูดคุยกับเพื่อนๆ เรื่องความต้องการที่จะเปลี่ยนสังคมเราให้ดียิ่งขึ้น การยอมรับความหลากหลายในสังคม รวมถึงเจ้าหน้าที่จัดงานภายในโครงการที่ช่วยให้โครงการ IKAN ของเราได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น มองเห็นปัญหาในสังคมได้ชัดเจนมากขึ้น

ส่วนความรู้สึกที่ได้รับรางวัล ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากๆ ที่ทางทีมงานให้โอกาสพวกเราทีม IKAN ได้ไปพัฒนา และริเริ่มโครงการอย่างจริงจัง ตอนนั้นตกใจแล้วก็ดีใจมาก เพราะตอนแรกพวกเราไม่ได้คิดหวังรางวัลเลย หวังแค่ได้ใช้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ที่เรียนมาเพื่อประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และหวังไปหาประสบการณ์ พบเจอผู้คนใหม่ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกันเฉยๆ แต่สิ่งที่เราได้กลับมามันมีค่ามากกว่านั้นมาก ทั้งความทรงจำที่ดี ทั้งมิตรภาพ แม้เราจะเป็นคู่แข่ง แต่เราก็ช่วยเหลือกัน สุดท้ายนี้ พวกเราต้องขอขอบคุณทางทีมงาน Youth Co:Lab Thailand อีกครั้งที่ได้มอบโอกาสและประสบการณ์ที่มีค่านี้ให้กับพวกเราทีม IKAN นะคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Submit Project

There are many innovation platforms all over the world. What makes Thailand Social Innovation Platform unique is that we have created a Thai platform fully dedicated to the SDGs, where social innovators in Thailand can access a unique eco system of entrepreneurs, corporations, start-ups, universities, foundations, non-profits, investors, etc. This platform thus seeks to strengthen the social innovation ecosystem in Thailand in order to better be able to achieve the SDGs. Even though a lot of great work within the field of social innovation in Thailand is already happening, the area lacks a central organizing entity that can successfully engage and unify the disparate social innovation initiatives taking place in the country.

This innovation platform guides you through innovative projects in Thailand, which address the SDGs. It furthermore presents how these projects are addressing the SDGs.

Aside from mapping cutting-edge innovation in Thailand, this platform aims to help businesses, entrepreneurs, governments, students, universities, investors and others to connect with new partners, projects and markets to foster more partnerships for the SDGs and a greener and fairer world by 2030.

The ultimate goal of the platform is to create a space for people and businesses in Thailand with an interest in social innovation to visit on a regular basis whether they are looking for inspiration, new partnerships, ideas for school projects, or something else.

We are constantly on the lookout for more outstanding social innovation projects in Thailand. Please help us out and submit your own or your favorite solutions here

Read more

  • What are The Sustainable Development Goals?
  • UNDP and TSIP’s Principles Of Innovation
  • What are The Sustainable Development Goals?

Contact

United Nations Development Programme
12th Floor, United Nations Building
Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand

Mail. info.thailand@undp.org
Tel. +66 (0)63 919 8779