• Published Date: 21/06/2018
  • by: UNDP

Foresight Manual: การมองอนาคตอย่างเป็นระบบเพื่ออนาคตที่แตกต่าง

เราจะสามารถร่วมกันสร้างอนาคตที่ต่างออกไปจากวันนี้ โดยมี ’คน’ เป็นศูนย์กลางได้อย่างไร?

ในปัจจุบันที่สิ่งต่างๆกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปีค.ศ. 2030 ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ก็ทำให้เราเริ่มคิดถึงโลกที่จะเป็นไปในอนาคต การตระหนักถึงปัญหาและความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามีความซับซ้อนและไม่หยุดนิ่ง การมีงานทำที่ดีในวันนี้อาจเป็นคนละแบบกับการมีงานที่ดีในอีก 10 ปีข้างหน้า อาจทำให้ต้องย้อนกลับมาทบทวนถึงความหมายของ “การพัฒนา” ใหม่อีกครั้ง

ฉะนั้นเราจึงไม่สามารถใช้ประสบการณ์จากอดีตมาเป็นตัวกำหนดอนาคตได้เพีงอย่างเดียว เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือ กระบวนการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเพื่อช่วยคิด สร้างสรรค์และวางแผนสำหรับอนาคต

Forsight หรือการมองอนาคตผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ จึงเข้ามาเป็นเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยให้ทั้งรัฐบาลและประชาชนเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ต่างๆที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลที่ดีที่แสดงทั้งโอกาสและความเสี่ยงเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับทุกฝ่าย

รายงาน “Foresight Manual – Empowered Futures for the 2030 Agenda” ของ UNDP Global Centre for Public Service Excellence ฉบับนี้ได้แสดงถึงความสำคัญและการใช้วิธีการมองอนาคตในหลายๆ รูปแบบเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้อย่างน่าสนใจและง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://goo.gl/MhQjvV

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Submit Project

There are many innovation platforms all over the world. What makes Thailand Social Innovation Platform unique is that we have created a Thai platform fully dedicated to the SDGs, where social innovators in Thailand can access a unique eco system of entrepreneurs, corporations, start-ups, universities, foundations, non-profits, investors, etc. This platform thus seeks to strengthen the social innovation ecosystem in Thailand in order to better be able to achieve the SDGs. Even though a lot of great work within the field of social innovation in Thailand is already happening, the area lacks a central organizing entity that can successfully engage and unify the disparate social innovation initiatives taking place in the country.

This innovation platform guides you through innovative projects in Thailand, which address the SDGs. It furthermore presents how these projects are addressing the SDGs.

Aside from mapping cutting-edge innovation in Thailand, this platform aims to help businesses, entrepreneurs, governments, students, universities, investors and others to connect with new partners, projects and markets to foster more partnerships for the SDGs and a greener and fairer world by 2030.

The ultimate goal of the platform is to create a space for people and businesses in Thailand with an interest in social innovation to visit on a regular basis whether they are looking for inspiration, new partnerships, ideas for school projects, or something else.

We are constantly on the lookout for more outstanding social innovation projects in Thailand. Please help us out and submit your own or your favorite solutions here

Read more

  • What are The Sustainable Development Goals?
  • UNDP and TSIP’s Principles Of Innovation
  • What are The Sustainable Development Goals?

Contact

United Nations Development Programme
12th Floor, United Nations Building
Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand

Mail. info.thailand@undp.org
Tel. +66 (0)63 919 8779