กล่องดินสอ

กล่องดินสอคือองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือเพื่อการศึกษาและช่วยสนับสนุนให้เด็กผู้พิการทางการมองเห็นได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านงานศิลปะ ชุดเครื่องมือที่เรียกว่า “เล่นเส้น” ชุดเครื่องมือสำหรับวาดภาพที่มีการใช้งานอย่างง่าย คือการใช้ปากกาเส้นไหมพรมวาดลงบนกระดานเวลโครที่เป็นเหมือนกับสัมผัสตีนตุ๊กแก เส้นไหมพรมจะไหลออกจากปลายปากกาและติดอยู่กับตีนตุ๊กแก เด็กๆ ที่มองไม่เห็นสามารถใช้มือสัมผัสกับรูปร่างที่พวกเขาสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ โดยในปัจจุบัน เครื่องมือวาดภาพนี้ได้รับการยอมรับและใช้งานในหลายประเทศ

Submit Project

There are many innovation platforms all over the world. What makes Thailand Social Innovation Platform unique is that we have created a Thai platform fully dedicated to the SDGs, where social innovators in Thailand can access a unique eco system of entrepreneurs, corporations, start-ups, universities, foundations, non-profits, investors, etc. This platform thus seeks to strengthen the social innovation ecosystem in Thailand in order to better be able to achieve the SDGs. Even though a lot of great work within the field of social innovation in Thailand is already happening, the area lacks a central organizing entity that can successfully engage and unify the disparate social innovation initiatives taking place in the country.

This innovation platform guides you through innovative projects in Thailand, which address the SDGs. It furthermore presents how these projects are addressing the SDGs.

Aside from mapping cutting-edge innovation in Thailand, this platform aims to help businesses, entrepreneurs, governments, students, universities, investors and others to connect with new partners, projects and markets to foster more partnerships for the SDGs and a greener and fairer world by 2030.

The ultimate goal of the platform is to create a space for people and businesses in Thailand with an interest in social innovation to visit on a regular basis whether they are looking for inspiration, new partnerships, ideas for school projects, or something else.

We are constantly on the lookout for more outstanding social innovation projects in Thailand. Please help us out and submit your own or your favorite solutions here

Read more

  • What are The Sustainable Development Goals?
  • UNDP and TSIP’s Principles Of Innovation
  • What are The Sustainable Development Goals?

Contact

United Nations Development Programme
12th Floor, United Nations Building
Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand

Mail. info.thailand@undp.org
Tel. +66 (0)63 919 8779