• Published Date: 01/12/2018
  • by: UNDP

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นวัตกรรมสร้างคุณค่าให้ชุมชน

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย มักถูกมองเป็นการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมบันเทิง มากกว่าการท่องเที่ยวที่ลงลึกไปถึงท้องถิ่น ตั้งแต่อดีต การท่องเที่ยวชุมชนเกิดจากชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่นั้น ทำได้เพียงการนำข้าวของออกมาวางขาย ซึ่งการกระจายรายได้สำหรับการท่องเที่ยวที่ชุมชนได้รับน้อยกว่า 10% ต่อปี Local Alike ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่สามารถเข้าถึงชุมชน อีกทั้งไม่มีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางที่ดีนักมาตั้งแต่เดิม จึงผนวกชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยว โดยเน้นการคืนประโยชน์กลับสู่ท้องถิ่น ให้ชุมชนเป็นฐานทรัพยากรหลัก และยึดถือหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นั่นคือการที่ชุมชนจะได้ถูกท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้โดยชุมชน เพื่อสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยเกิดเป็นกองทุนส่วนนี้มาแก้ปัญหาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

Lokal Alike มีโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวมากกว่า 70% จากรายได้ที่เดิมตกถึงชุมชนน้อยกว่า 10% ด้วยการทำงานให้บริการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน โดยในส่วนของกองทุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Fund) นั้นเป็นการสะสมเงินจากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว โดยชุมชนแบ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นอัตรา 10% เข้าสะสมในกองทุน โดยหลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมเกิดกำไรสุทธิ กำไรสุทธินั้นจะหักจาก Local alike 5% เข้าไปสะสมในกองทุนของชุมชนที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว สะสมเพื่อนำเงินมาใช้แก้ไขปัญหาหรือความต้องการในพื้นที่ ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ยิ่งการท่องเที่ยวเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่ กองทุนที่เหล่านี้ยิ่งโตขึ้นตาม ตอนนี้ Local Alike ได้เข้าไปทดลองด้านกองทุนให้กับ 100 ชุมชนใน 40 จังหวัด ซึ่งมีทั้งหมด 12 กองทุนที่พยายามพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อหมุนเวียนทรัพยากรและคืนคุณภาพของคนในท้องถิ่นกลับมาแก้ปัญหาให้กับชุมชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Submit Project

There are many innovation platforms all over the world. What makes Thailand Social Innovation Platform unique is that we have created a Thai platform fully dedicated to the SDGs, where social innovators in Thailand can access a unique eco system of entrepreneurs, corporations, start-ups, universities, foundations, non-profits, investors, etc. This platform thus seeks to strengthen the social innovation ecosystem in Thailand in order to better be able to achieve the SDGs. Even though a lot of great work within the field of social innovation in Thailand is already happening, the area lacks a central organizing entity that can successfully engage and unify the disparate social innovation initiatives taking place in the country.

This innovation platform guides you through innovative projects in Thailand, which address the SDGs. It furthermore presents how these projects are addressing the SDGs.

Aside from mapping cutting-edge innovation in Thailand, this platform aims to help businesses, entrepreneurs, governments, students, universities, investors and others to connect with new partners, projects and markets to foster more partnerships for the SDGs and a greener and fairer world by 2030.

The ultimate goal of the platform is to create a space for people and businesses in Thailand with an interest in social innovation to visit on a regular basis whether they are looking for inspiration, new partnerships, ideas for school projects, or something else.

We are constantly on the lookout for more outstanding social innovation projects in Thailand. Please help us out and submit your own or your favorite solutions here

Read more

  • What are The Sustainable Development Goals?
  • UNDP and TSIP’s Principles Of Innovation
  • What are The Sustainable Development Goals?

Contact

United Nations Development Programme
12th Floor, United Nations Building
Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand

Mail. info.thailand@undp.org
Tel. +66 (0)63 919 8779