• Published Date: 03/12/2021
  • by: UNDP

Youth Co:Lab Reflection Cards – ไพ่ทบทวนใจสำหรับนักเปลี่ยนแปลงสังคม

คุณกำลังอยู่บนเส้นทางการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือเปล่า?
ถ้าใช่.. คุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้า สงสัย หรือหลงทางกับสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือไม่?
นี่เป็นเครื่องมือที่จะชวนคุณโอบรับทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นและเติมพลังให้กับตัวเองเพื่อเดินทางไปบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไป!

Youth Co:Lab Reflection Cards เป็นเครื่องมือให้ Changemaker ได้หยุดพัก ทบทวนประสบการณ์การเดินทางบนเส้นทางเพื่อสังคมของคุณ ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ ณ จุดไหนของการเดินทาง เริ่มทำโครงการเพื่อสังคมมาแล้วหลักเดือน หลักปี กำลังมีไฟ หรือหมดไฟ เราอยากชวนคุณมามีบทสนทนากับเพื่อนร่วมทาง หรือกับตัวเองเกี่ยวกับเส้นทางที่ผ่านมา

ไพ่สำรับนี้ มีทั้งหมด 6 หมวด

ไพ่เปิดวง: ไพ่เปิดวง เป็นคำถามแนะนำตัวและชวนกลับมาสังเกตสิ่งที่ทำอยู่และสภาวะจิตใจของตัวเองในตอนนี้

ไพ่คำถามสำหรับ Changemaker (16 ใบ): ไพ่คำถามทบทวนประสบการณ์ของคุณในฐานะ Changemaker ไม่ว่าคุณจะกำลังขับเคลื่อนปัญหาสังคมในประเด็นไหน ด้วยวิธีการอย่างไร คุณสามารถตอบคำถามเหล่านี้เพื่อทบทวนการเดินทางที่ผ่านมาของคุณได้

ไพ่คำถามสำหรับ Social Activist (6 ใบ): นักกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Activist) คือผู้ที่เคลื่อนไหวประเด็นสังคมต่างๆ และมีส่วนร่วมต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พวกเขาพยายามที่จะสร้างการตระหนักรู้กับคนหมู่มากให้ริเริ่มลงมือทำเพื่อปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม หากคุณมองว่าสิ่งที่ทำอยู่มีเป้าหมายเพื่อเคลื่อนไหวประเด็นสังคม คุณสามารถนำไพ่คำถามหมวดนี้มาใช้ร่วมกับไพ่คำถามสำหรับ Changemaker ได้

ไพ่คำถามสำหรับ Social Innovator (6 ใบ): นวัตกรเพื่อสังคม (Social Innovator) คือผู้ที่สร้างแนวปฏิบัติทางสังคม (Social Practice) ใหม่ๆ ซึ่งตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่าทางออกที่มีอยู่ นวัตกรทางสังคมเป็นผู้รวบรวมแนวคิด ทรัพยากร เครื่องมือ และกรณีศึกษามาประกอบกัน เพื่อค้นหาแนวทางที่นำมาปฏิบัติได้จริงในการแก้ปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็น ด้านสิทธิมนุษยชน สาธารณสุข การศึกษา หรือการบริการทางสังคมต่างๆ ซึ่งแนวทางนี้สามารถขยายผลและเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ได้ ผลิตภัณฑ์ การบริการ และโมเดลจากนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) นั้น จะช่วยเพิ่มทั้งทุนทางสังคม (Social Capital) และขีดความสามารถในการลงมือทำ หากคุณมองว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มีเป้าหมายเพื่อแนวปฏิบัติทางสังคมใหม่ๆ และเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ในสังคม คุณสามารถนำไพ่คำถามหมวดนี้มาใช้ร่วมกับไพ่คำถามสำหรับ Changemaker ได้

ไพ่คำถามสำหรับ Social Entrepreneur (6 ใบ): ผู้ประกอบการเพื่อสังคม  (Social Entrepreneur) คือผู้ที่สนใจทำธุรกิจที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาสังคม โดยมีการนำแนวคิดด้านนวัตกรรมทางสังคมมาปฏิบัติผ่านการใส่กลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อสร้างโมเดลที่นำไปปฏิบัติได้จริงและยั่งยืน รวมถึงยังสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน หากคุณมองว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้เป็นธุรกิจไปพร้อมๆ กับแก้ปัญหาสังคม คุณสามารถนำไพ่คำถามหมวดนี้มาใช้ร่วมกับไพ่คำถามสำหรับ Changemaker ได้

ไพ่ปิดวง: ไพ่เปิดวง เป็นคำถามแนะนำตัวและชวนกลับมาสังเกตสิ่งที่ทำอยู่และสภาวะจิตใจของตัวเองในตอนนี้ และไพ่ปิดวง เป็นคำถามขมวดการเรียนรู้จากบทสนทนาที่เกิดขึ้น เพื่อชวนคุณไปต่อกับการเดินทางบนเส้นทางสาย Changemaker นี้

ไพ่บอกความในใจ (9 ใบ): ไพ่สำหรับเขียนข้อความ ซึ่งคุณสามารถเอาไว้เขียนข้อความถึงตัวเองหลังจากจบวงสนทนา เพื่อบันทึกการเติบโตบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสังคมของคุณ หรือสามารถเอาไว้เขียนถึงเพื่อนร่วมทาง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีม เพื่อนจากทีมอื่นๆ หรือคนที่คุณรู้สึกอยากขอบคุณจากเส้นทางการเป็น Changemaker ในช่วงที่ผ่านมา

 

วิธีการเล่น

ไพ่สำหรับมีจุดประสงค์เพื่อให้ Changemaker ได้ทบทวนตัวเองจากเส้นทางการเดินทางที่ผ่านมา
โดยสามารถใช้เพื่อเป็นบทสนทนากับตัวเอง หรือจะเป็นบทสนทนาแบบกลุ่มก็ได้

จำนวนผู้เล่น: 1- 5 คน (หรือมากกว่านั้นก็ได้)

1) เลือกหมวดไพ่: คุณสามารถใช้ไพ่คำถามสำหรับ Changemaker เป็นหลักในการพูดคุย และหากคุณมองว่าตนเองมีความเป็น Social Activist , Social Innovator หรือ Social Entrepreneur ก็สามารถใช้หมวดเหล่านั้นประกอบในการพูดคุยด้วยได้ นำไพ่ทุกหมวดที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางของคุณมาสับไพ่เพื่อใช้ในการสนทนา
2) ตอบคำถามจากไพ่เปิดวง: ผู้เข้าร่วมวงสนทนาทุกคนแนะนำตัวและตอบคำถามในไพ่เปิดวง
3) สุ่มตอบคำถามจากไพ่ในสำหรับ: ให้สมาชิกในวง 1 คนสุ่มเปิดคำถามจากในสำรับ เมื่อเปิดเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เปิดเป็นคนตอบคำถามก่อน จากนั้นให้คนอื่นๆในวงวนตอบคำถามนั้นตามความสมัครใจ (หรือผู้เข้าร่วมบางคนจะขอผ่านก็ได้) เมื่อตอบครบทุกคนแล้วสามารถสุ่มเปิดไพ่คำถามต่อไปเรื่อยๆ ตามเวลาที่มีในวงสนทนา
4) ตอบคำถามจากไพ่ปิดวง: เมื่อต้องการปิดวงสนทนา ให้ทุกคนตอบคำถามจากไพ่ปิดวง เพื่อเป็นการจบวงสนทนา
5) เขียนข้อความลงบนไพ่บอกความในใจ: เมื่อจบวงสนทนา ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ไพ่บอกความในใจในการเขียนข้อความสะท้อนการเรียนรู้ถึงตัวเอง หรือเขียนข้อความให้กำลังใจมอบให้กับเพื่อนร่วมวง

ท่าทีในการเล่น
Youth Co:Lab Reflection Cards เป็นเครื่องมือในการสร้างบทสนทนาเพื่อทบทวนตัวเองจากเส้นทางการเป็น Changemaker ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดในแต่ละคำถาม ทุกคำตอบที่คุณตอบออกมาจะเป็นข้อความที่ช่วยให้คุณได้ทบทวนความรู้สึกต่อสิ่งที่คุณกำลังทำ และอาจมีความหมายต่อเส้นทางที่คุณเลือกเดินต่อไป ขอให้คุณตอบคำถามด้วยความรู้สึกสัตย์จริง แม้มันอาจจะไม่ใช้คำตอบที่สวยหรู นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนให้ทุกคนในวงเปิดพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุย รับฟังเรื่องราวของเพื่อนอย่างเปิดใจ ไม่ตัดสิน และคุณอาจจะพบความเชื่อมโยงบางอย่างของประสบการณ์ที่เหล่า Changemaker ได้เผชิญ

 

เกี่ยวกับไพ่ Youth Co:Lab Reflection Cards

Youth Co:Lab Reflection Cards เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Youth Co:Lab ที่จัดทำโดย UNDP และ Citi Foundation

โดยออกแบบคำถามอ้างอิงมาจากหนังสือ The Social Incubation Playbook

https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/library/other-publications/the-social-incubation-playbook.html

ขอแนะให้ใช้หนังสือ The Social Incubation Playbook ร่วมกับ Youth Co:Lab Reflection Cards ดังนี้

The Social Incubation Playbook: ในหนังสือประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆที่จะใช้ในการวางแผนโครงการเพื่อสังคมของคุณ

Youth Co:Lab Reflection Cards: ไพ่สำรับนี้ประกอบไปด้วยคำถามในการทบทวนการเดินทางเพื่อสังคม ที่จะช่วยให้คุณได้ทบทวนความรู้สึกและความต้องการของตัวเองในการทำงานเพื่อสังคมต่อไป

 

ดาวน์โหลดไพ่ได้ที่:

คู่มือการเล่น: https://bit.ly/cardmanual-YCRC
ไพ่ (สำหรับพิมพ์): https://bit.ly/ํYCRCprint
ไพ่ (สำหรับเล่นออนไลน์): https://bit.ly/YCRConline (กดดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อเลือกและคละสำรับ จากนั้นสามารถอัพโหลดลงออนไลน์อีกครั้งเพื่อเล่นกับเพื่อนผ่านหน้าจอได้)

Submit Project

There are many innovation platforms all over the world. What makes Thailand Social Innovation Platform unique is that we have created a Thai platform fully dedicated to the SDGs, where social innovators in Thailand can access a unique eco system of entrepreneurs, corporations, start-ups, universities, foundations, non-profits, investors, etc. This platform thus seeks to strengthen the social innovation ecosystem in Thailand in order to better be able to achieve the SDGs. Even though a lot of great work within the field of social innovation in Thailand is already happening, the area lacks a central organizing entity that can successfully engage and unify the disparate social innovation initiatives taking place in the country.

This innovation platform guides you through innovative projects in Thailand, which address the SDGs. It furthermore presents how these projects are addressing the SDGs.

Aside from mapping cutting-edge innovation in Thailand, this platform aims to help businesses, entrepreneurs, governments, students, universities, investors and others to connect with new partners, projects and markets to foster more partnerships for the SDGs and a greener and fairer world by 2030.

The ultimate goal of the platform is to create a space for people and businesses in Thailand with an interest in social innovation to visit on a regular basis whether they are looking for inspiration, new partnerships, ideas for school projects, or something else.

We are constantly on the lookout for more outstanding social innovation projects in Thailand. Please help us out and submit your own or your favorite solutions here

Read more

  • What are The Sustainable Development Goals?
  • UNDP and TSIP’s Principles Of Innovation
  • What are The Sustainable Development Goals?

Contact

United Nations Development Programme
12th Floor, United Nations Building
Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand

Mail. info.thailand@undp.org
Tel. +66 (0)63 919 8779